HAVARIJNÁ SLUŽBA

HAVARIJNÁ SLUŽBA

Zvýšený obsah nečistôt, hustá voda, či zlé nastavenie a vyregulovanie systému znižuje funkčnosť  kúrenia, čo môže viesť až k úplnému vyradeniu kúrenia z prevádzky. Práve vtedy je potrebné systém prečistiť, skontrolovať a zregulovať tak, aby sa predišlo úplnému výpadku kúrenia v dome či budove. 

Pri čistení kúrenia nepozeráme a neriešime iba prejavy v systéme, ale snažíme sa vyriešiť problém priamo pri zdroji. Často je dostatočná len fotka kotolne, či rozdeľovača podlahového kúrenia pre zistenie potencionálneho problému. Pri komplikovaných systémoch je obhliadka potrebná. Snažíme sa problém identifikovať čo najskôr a následne zvoliť typ čistenia alebo prípadné zmeny v systéme tak, aby sa problém vyriešil. Čistenie sa robí mechanicky, kvalitnou kompresorovou technikou. To prebieha pomocou impulzných dávok vzduchu a vody do celého vykurovacieho systému. Z kúrenia pritom vychádza kal, ktorý vznikol v priebehu rokov a spôsobuje problémy pri vykurovaní.

Obyčajné prepláchnutie čistou vodou je neúčinné a je potrebné použiť technológiu pre zvýšenie prietoku a odstránenie zaseknutých nečistôt v rozvode. Na samotné čistenie používame špeciálnu chémiu, ktorá stabilizuje Ph a vlastnosti vody v systéme. Po vyčistení sa systém napúšťa účinnými látkami v závislosti od typu kúrenia.

Preplach
Preplach
Preplach

V prípade podlahového kúrenia sa čistí každá vetva samostatne a rovnako aj radiátory. Pri centrálnom vykurovaní je možné vyčistiť aj každý radiátor samostatne. Pri bežnom zanesení dokážeme váš systém prečistiť za pár hodín.

Samotné čistenie je nehlučné a nedochádza pri ňom ani k znečisteniu podláh, či stien. Je úplne jedno, či máte rúrky plastové, hliníkové alebo medené. Každý typ kúrenia potrebuje po určitom čase prečistiť. Odporúčame systém čistiť každé 2 roky, aby sa predišlo drahším investíciám.

Medzi prvé príznaky toho, že systém je zanesený patrí:

  • búchanie a klepanie v radiátoroch
  • slabá výhrevnosť
  • vyššie prevádzkové náklady na kúrenie
  • hlučné kúrenie
  • nerovnomerné vykurovanie miestností
  • slabý prestup tepla

Čistenie kúrenia je jednorazový úkon, ktorý výrazne pomôže zvýšiť efektivitu vykurovania, šetrí prevádzkové náklady a odloží alebo úplne eliminuje potrebu rekonštrukcie kúrenia a predĺži jeho životnosť.